Gå til hoved-indhold

Størrelsesguide

Bestem den korrekte teltstørrelse med nogle få klik.

Til en perfekt ferie skal teltet matche campingvognen som et skræddersyet jakkesæt. Men hvordan bestemmes køretøjets omløbsmål, som den korrekte teltstørrelse afhænger af? Hvilke komponenter skal der yderligere tages hensyn til? Med dwt-størrelseskalkulatoren kan du hurtigt beregne de perfekte mål.

 

Man kan har glæde af et telt i mange år, hvis det passer til køretøjet og ferien. Fra vores mere end 30 års erfaring ved vi, hvor vi skal placere målebåndet for at nå frem til den rigtige størrelse.

STØRRELSESOVERSIGT

Fabrikat:

Legende

 *) = Indtræk af dobbelt vindhjørne er nødvendigt! 
  ? = Vi beder dig bedes om at bestemme din campingvogns omkredsdimension, da vi ikke havde et tilsvarende referencekøretøj på målingstidspunktet. Hvis du har yderligere spørgsmål, så kontakt os.


STØRRELSEN ANBEFALING

Den her nævnte anbefaling vedrørende størrelsen beror ikke kun på måling af omløbsmålet, men tager ligeledes hensyn til forholdet mellem gavlmål, karosseribredde og campingvognens højde.

Løbende ændringer, som gennemføres af campingvogn-fabrikanterne inden for sæsonen og som har indflydelse på omløbsmålet, kan der ikke tages hensyn til i vores oversigt over størrelser. Omkostninger, som opstår i medfør af dette (som f.eks. ekstrakørsel til opstillingsstedte, tilbagetransport, til planlagt opbygning...) kan ikke refunderes. Det er derfor af stor betydning, at du selv kontrollerer, at din campingvogns omløbsmål er oplyst korrekt.

 

Vores tip:

For at du ikke oplever nogen ubehagelige overraskelser, er det bedst, at du selv måler campingvognens omløbsmål.

 

Bemærk venligst:

  • Omløbsmålet er kun en hjælp til at kunne bestemme den nødvendige teltstørrelse.
  • Henvend dig under alle omstændigheder til din forhandler og få en samtale om campingvognen og den teltstørrelse, som du har fundet frem til.
  • På grund af campingvognenes forskellige former, kan der fra vores side i enkelte tilfælde ikke anbefales noget serietelt fra vort hovedkatalog "dwt collection".

STØRRELSESBETEGNELSE

For eksempel:

Omløbsmål:
911-940 cm

Skridt:
30 cm

Størrelsesbetegnelse:
dwt størrelse 30’

Størrelse:
13

Størrelse:
13* - anvend den dobbelte tilslutningstrekant

Vores anbefaling udelukker herved ikke, at forteltets udseende kan blive "tragtformet" på grund af asymmetriske campingvognformer og meget forskellige højder. Forholdet mellem omløbsmål og opbygningsbredde kan i enkelte tilfælde være så ufordelagtig, at vi ikke kan bestemme en passende størrelse. Dette er markeret i listen med.


BESTEMMELSE AF DET RIGTIGE OMLØBSMÅL

Mål fra opspændingspunktet A gennem camperens tætningsliste til opspændingspunktet B ved brug af en uelastisk snor. Camperen står herved på jorden. Denne målings resultat er omløbsmålet. Punkterne A og B er ligeledes opspændingspunkterne for dit fortelt.

OBS Bundsokkel: 

Står camperen lavere end teltgulvets overkant, så skal omløbsmålet altid bestemmes ud fra jordbunden (A til B) og ikke fra bundsokkelens overkant. Benyttes et forhøjet gulv i teltet og står camperen på samme højde som bundsokkelen, så mål fra det indvendige gulvs overkant som beskrevet ovenfor til det indvendige gulvs anden overkant.


BESTEMMELSE AF MÅL FOR DELTELT

Sådan bestemmer du målet for delteltet ved delvist indtrukne fortelte (f.eks. delteltet Juwel): Mål fra jordpunkt A gennem tætningslisten til det sted, hvor teltet skal slutte og sidevæggen skal afslutte lodret (punkt B).


AERODYNAMISKE CAMPERE/DOBBELT VINDHJØRNE

Derfor fremstiller vi også teltmodeller i specialstørrelser for at også at kunne give dig et tilbud til disse specielle campingvognsformer. Disse specialstørrelser anbefaler vi, hvis næsen forløber ekstremt skråt og først ender i tagområdet. Disse teltmodeller, som kun er udviklet hertil, har som standard et skråtstillet sidestykke for at passe mere optimalt til campingvognens form. Samtidigt forstærkes det skråtstillede sidestykke med ekstra stænger. På grund af det stigende antal af aerodynamiske campingvogn-konturer stiger også antallet af campingvogn-modeller, som vi ikke altid kan tilbyde et seriemæssigt telt fra vores hovedkatalog.

 

Til næser, der kun forløber en anelse skråt, anbefaler vi de teltmodeller, som har et "dobbelt vindhjørne". Med det "dobbelte vindhjørne" opnås en tydelig forbedring af pasformen i næsens forløb og samtidigt skabes en optimal forudsætning for udvidelse med en karnap, hvor højre sidestykke kan opsættes lodret.Disse undtagelser er der blevet taget hensyn til i vores oversigt over størrelser.


Anfangs eine Ausnahme und jetzt ein fester Bestandteil im Sortiment, die „Hubbett-Caravans“.

 

 

 


FASTGØRELSE AF TAGSTÆNGER

Vælg mellem 2 muligheder for fastgørelse af tagstængerne på campingvognen:

Med vægkroge, fastskruet (borehuller skal tætnes ordentligt)!

Denne variant anbefaler vi ved opsætning af deltelte. De bagerste taghjørner er fikseret og flytter sig heller ikke ved kraftig vind fra siden. Vægkroge er også et godt valg, hvis teltet opstilles i længere tid end kun til en ferie.

Med skrueløs Vario Clip!

Disse skubbes på den indvendige skinne. Fordelen ved denne variant er fleksibiliteten ved valg af fastgørelsespunkterne. Clipsen er forbundet med telttaget og kan ikke falde ned, hvis stangtrykket falder. Dog anbefaler vi ikke denne variant til deltelte. Vario Clips er ganske vist forbundet fast med teltet, men ikke med campingvognen. Ved kraftigere vind fra siden kan teltet og stængerne forskyde sig.

Angiv venligst den anbefalede type Vario Clips ved din bestilling!


UDDRAG AF DE TEKNISKE MÅL:

* Ved nedenstående modeller skal du lægge ca. 36 cm til det mål, der er nævnt i kolonne 2:

- Columbus
- Swing 240/300

* Ved nedenstående model skal du lægge ca. 80 cm til det mål, der er nævnt i kolonne 2:

- Focus